Online Proctoring

A Jumpstart to Training Excellence

EPS TOPIK UBT & CBT EXAM mock test where you get real time experience of the exam

Seoul Elite korean Bhasa Centre

Seoul Elite korean Bhasa Centre कोरियन भाषा र शैक्षिक परामर्शको दिशामा केन्द्रित छ। कोरियामा १० वर्ष बसाई पूरा गरी कोरियामै कोरियन भाषा अध्ययन गरी Topik Level-2 (with Distinction) परिक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रशिक्षकको आफ्नै Institite भएकोले हामी यसमा प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने सोचमा छौं। साथै अन्य देश र भाषा ज्ञानको लागि हामी सम्बन्धित विज्ञहरुबाट अध्यापन र शैक्षिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाएका छौं।

Seoul Elite korean Bhasa Centre नै किन ?

Admission Information

Blogs